Press och media

Exit uttalar sig aldrig om enskilda klienter. Däremot kan vi uttala oss om vårt arbete generellt; verksamheten arbetar med att hjälpa människor att lämna nationella miljöer.

Exit anställer inte människor som befinner inom kriminalvårdens omsorg. Däremot förekommer det att Exit ger uppgifter till klienter som befinner sig inom Kriminalvården för att stödja deras egen utveckling och rehabilitering. I dessa fall gör Exit i samverkan med Kriminalvården grundliga analyser och bedömningar av vilka uppgifter som passar, utifrån den enskilde klientens historik och behov.

Exit låter inte personer med våldshistorik som fortfarande befinner sig inom Kriminalvården jobba med ungdomar.

Fryshusets värdegrund

Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft.

Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.

Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.