Metodmaterial

 

 

Metodmaterial riktat till mellan- och högstadium Skolan i demokratins tjänst

Det finns grupperingar i vårt samhälle som vill se ett annat  styrelseskick än det demokratiska. Grupper som sätter sig över demokratiskt  beslutade lagar, ser trakasserier, hot och våld som legitima  handlingar för att få som man vill. Som inte respekterar andra  människors värde utan anser sig ha rätten att kränka och bestämma över  andra därför att de anser sig vara mer värda.

Dessa grupperingar  anstränger sig hårt för att rekrytera ungdomar till sig. Skolan är ett område där man med hjälp av flygblad, klistermärken och närvaro  försöker påverka barn och ungdomar.

  • Hur kan en skola arbeta för att förebygga att odemokratiska värderingar och grupperingar får fäste hos eleverna?
  • Hur kan skolan förmedla och stå upp för demokratin, de mänskliga rättigheterna och allas lika värde?

EXIT Fryshuset har tagit fram ett skolmaterial som tar upp dessa frågor   och som ger konkreta verktyg att arbeta med i undervisningen och i  skolmiljön. Materialet vänder sig till elever i årskurserna 6-9 men går även att använda på gymnasienivå. EXITs skolmaterial stödjer skolan och dig som arbetar där att verka i demokratins tjänst.

Ur innehållet: Skolan i demokratins tjänst – Tar upp frågorna Vad säger skolans  styrdokument? Vad är skolans uppdrag? Hur är det tänkt att utföras?

Drivkrafter och orsaker till att unga söker sig till destruktiva och  odemokratiska grupperingar – Diskuterar frågan Vad får en ung människa  att söka sig till och anamma de värderingar som t.ex. vit makt-  rörelsen står för?

Vad kan skolan göra? – Här beskriver vi vad preventionsforskningen säger om skolans möjligheter att förebygga olika riskbeteenden.

Verktygslåda – Konkreta tips på arbetssätt och metoder för förebyggande skolarbete.

Arbetsmaterial för lärare och elever – Ett arbetsmaterial med  levandegörande berättelser, övningar och frågeställningar att undersöka,  analysera och diskutera kring temana Känslor, Konflikter, Kränkningar  och utanförskap, Allas lika värde, Samhälle och demokrati.

Beställning: Maila namn, leveransadress samt antalet du vill beställa till exit@fryshuset.se