Tips till dig som anhörig

Nedan följer ett antal tips för dig som anhörig:

 • Vad lockade? Många ledtrådar kan ligga i att hitta vad som fick den unge att dra sig till gruppen från första början. Det kan exempelvis vara något som personen saknat i sitt liv; trygghet, gemenskap, känslan av att vara bra på något m.m. Om du/ni kan se den unges egentliga behov så möt upp med just det och erbjud det från annat håll. Ta gärna stöd från andra i ditt/ert nätverket så att ni är flera som är beredda att fånga upp. Utgå från de personer som den unge känner sig trygg med.

 

 • Gör skillnad på sak och person. Upprepa och var tydlig. Var gärna tydlig i vad du tycker kring det som sker, det kan vara bra att också visa det med starka känslor. Men gör skillnad på sak och person. Exempelvis, ”Jag ogillar/accepterar inte det sätt du just nu väljer att leva på. Men, jag gillar/accepterar dig därför att…….!”

 

 • Stärk det som Håll främsta fokus på personlighet och vad du tycker personen gör rätt, snarare än vad personen gör fel. Och när den unge gör framsteg, uppmuntra och sätt ord på det. Det vi fokuserar på växer.

 

 • Jämlik dialog. Samtal som kan tolkas som hot eller anklagelse besvaras ofta med försvar och dialogen kan lätt hamna i en låsning. Börja gärna med hur du upplever och tolkar situationen. För att sedan bolla över ”vad tänker du om det?”

 

 • Om den unge vänder sig till dig. Var närvarande och verkligen lyssna in vad personen har att berätta. Sedan fråga vad den unge har för funderingar kring lösning och vad personen behöver just nu. Det är oftast viktigare än att du direkt går in i lösningsfokus och försöker ge kloka råd.

 

 • Gränssättning. Beroende på hur er relation ser ut så kan du behöva fundera kring gränssättning. Tänk i så fall igenom detta innan och motivera tydligt. Det ska vara lagom stort då det är viktigt att hålla en uppsatt gräns. Tydliggör din omtanke för personen, vilken relation du önskar och din gräns. Berätta också vad du kommer att göra om gränsen överskrids.

 

 • Din hälsa. Var ärlig med dig själv och vad mäktar du med. Mellan varven är det mycket viktigt att du har en plan för återhämtning. Glöm inte bort att lyssna in hur du själv mår psykiskt och fysiskt, ge det sitt utrymme!

 

Kompletterande stöd:

Följande är exempel på områden som vi ofta stöter på och som du är välkommen att lyfta och prata om. För bästa hjälp så brukar vi dock i dessa fall rekommendera kompletterande stöd.

 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  Vårt tips: Vi har vana att möta denna grupp, dock ingår det ej inom vår expertis och därför kan det många gånger vara bra att här ha ett kompletterande stöd.

 

 • Beroendeproblematik (som närstående eller med eget beroende)
  Våra tips: Vad gäller vidare hänvisning kan du alltid höra dig för via 1177. Inom alkoholmissbruk kan vi dock tipsa er om Alkohollinjen. Eller om det handlar om spelmissbruk så kan Stödlinjen vara er behjälpliga.

 

 • Svårare ohälsa hos den anhörige
  Vårt tips: Hos oss är du varmt välkommen att få stöd i din roll som anhörig. Upplever du att du är i behov av ytterligare stöd för din fysiska och/eller psykiska hälsa så kan det vara hjälpsamt att även kontakta din lokala vårdgivare.