Anhörigstöd

Många anhöriga söker sig till oss för att få stöd.

De kan utrycka oro kring att någon som står dem nära börjat formulera nya och starka åsikter. Eller att de misstänker att personen börjat dras in i kriminalitet.

De flesta anhöriga är föräldrar eller partners. Men vi möter även kollegan, kompisen eller det vuxna barnet.

Frågeställningar vi möter kan exempelvis vara: Hur kan jag bryta det personen är indragen i? Jag vill hjälpa, men hur gör jag det på bästa sätt? Eller. Personen vill inte längre prata med mig, hur gör jag då? Men även. Hur mår jag? Hur blir det här för mig?

Det vi tydligt ser som viktigt för er båda är att trygga och utveckla er relation. Så vårt anhörigstöd handlar till stor del om just det. Att stötta er kommunikation och ert samspel.

I de flesta fall behöver de anhöriga även stöd för egen del. Att vara anhörig kan periodvis vara rejält tungt. Många känner sig ensamma och maktlösa, något som i sin tur tär på den egna hälsan. Och ibland behöver hela familjen stöd i att bearbeta sina upplevelser. Eller att återuppta kontakten efter exempelvis ett avhopp.

Önskar du komma i kontakt med oss för samtal?

Vi är en frivilligorganisation och till oss kan du vända dig från hela Sverige.

Hos oss erbjuds du stödsamtal. Antingen om du vill besöka oss i Stockholm, eller höras per telefon. Har du önskemål om att få vara anonym så har vi den möjligheten. Vi som här arbetar med anhörigstöd har gedigen utbildning och har jobbat inom detta område i flera år. Vi har även gruppverksamhet för anhöriga.

Maila till exit@fryshuset.se. Beskriv kortfattat din situation och rubricera ditt mail med ”ANHÖRIGSTÖD”. Vi återkommer vi till dig så snart vi kan.