EXIT

Exit finns till för dig som är aktiv i nationella rörelser och vill få hjälp med att lämna dessa, självklart anonymt och på dina villkor. Flera av de som jobbar i verksamheten har själva varit aktiva i olika nationalistiska grupper och hjälper nu andra utifrån sina egna erfarenheter.

Exit arbetar med:
– att hjälpa kommuner och andra att starta egna lokala verksamheter
– att hjälpa ungdomar som vill ut ur nationella miljöer
– att förebygga nyrekrytering till dessa grupper
– att utbilda och handleda yrkesgrupper, myndigheter och organisationer som arbetar med dessa ungdomar
– att handleda och informera anhöriga

Varför finns Exit och varför ska du ta kontakt med oss? Du har bara ett liv och det är ditt. Så varför riskera fängelse, trassel med socialtjänsten, SÄPO-registrering, skadestånd och annat som kan förfölja dig resten av livet. Men även du som redan trasslat till det för dig är välkommen. Det är aldrig försent. Det går alltid att komma igen.

Vad händer när du tar kontakt?
– Du får ett personligt möte så snart som möjligt.
– Du får en kontaktperson som du kan nå 24 timmar per dygn.
– Du kan få hjälp vid kontakter med olika myndigheter.
– Du kan få hjälp att återskapa dina sociala relationer och forma en ny tillvaro.

Om du vill komma i kontakt med oss tveka inte att maila oss – exit@fryshuset.se

Anhörigstöd

Många anhöriga söker sig till oss för att få stöd. De kan utrycka oro kring att någon som står dem nära börjat formulera nya och starka åsikter. Eller att de misstänker att personen börjat dras in i kriminalitet. De flesta anhöriga är föräldrar eller partners. Men vi möter även kollegan, kompisen eller det vuxna barnet.

Frågeställningar vi möter kan exempelvis vara: Hur kan jag bryta det personen är indragen i? Jag vill hjälpa, men hur gör jag det på bästa sätt? Eller. personen vill inte längre prata med mig, hur gör jag då? Men även, hur mår jag? Hur blir det här för mig?

Det vi tydligt ser som viktigt för er båda är att trygga och utveckla er relation. Så vårt anhörigstöd handlar till stor del om just det. Att stötta er kommunikation och ert samspel.

I de flesta fall behöver de anhöriga även stöd för egen del. Att vara anhörig kan periodvis vara rejält tungt. Många känner sig ensamma och maktlösa, något som i sin tur tär på den egna hälsan. Och ibland behöver hela familjen stöd i att bearbeta sina upplevelser. Eller att återuppta kontakten efter exempelvis ett avhopp.

Önskar du komma i kontakt med oss för samtal?
Hos oss erbjuds du stödsamtal antingen via telefon eller om du vill besöka oss i Stockholm. Har du önskemål om att få vara anonym så har vi den möjligheten. Vi som arbetar med anhörigstöd har gedigen utbildning och har jobbat inom området i flera år. Vi har även gruppverksamhet för anhöriga.

Om du är anhörig och önskar stöd maila oss på exit@fryshuset.se. Beskriv gärna kortfattat din situation och skriv “Anhörigstöd” i rubriken.

Läs vidare: Tips till dig som anhörig

Föreläsningar och utbildningar

I dagsläget erbjuder vi endast föreläsningar och utbildningar för yrkesverksamma, vi måste tyvärr göra denna avgränsning pga vår arbetsbelastning. Syftet med dessa föreläsningar och utbildningar är att öka förståelsen om de mekanismer som ofta ligger bakom grupptillhörigheten. Men också att sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val, söka hjälp och fortsätta kämpa.

Vi erbjuder även informationsträffar till myndigheter där vi beskriver den problematik som våra klienter upplever. Det ger myndigheter möjlighet att utveckla lämpliga strategier och riktlinjer inom dessa områden, samt påverka till andra lämpliga åtgärder.

Exit strävar efter att ha en kontaktperson inom varje berörd myndighet för att underlätta samarbetet kring klienter.

Metodmaterial för skolan

Det finns grupperingar i vårt samhälle som vill se ett annat  styrelseskick än det demokratiska. Grupper som sätter sig över demokratiskt beslutade lagar, ser trakasserier, hot och våld som legitima  handlingar för att få som man vill. Som inte respekterar andra människors värde utan anser sig ha rätten att kränka och bestämma över andra därför att de anser sig vara mer värda.

Vi har tagit fram ett skolmaterial som tar upp dessa frågor och som ger konkreta verktyg att arbeta med i undervisningen och i  skolmiljön. Materialet vänder sig till elever i årskurserna 6-9 men går även att använda på gymnasienivå. Exits skolmaterial stödjer skolan och dig som arbetar där att verka i demokratins tjänst.

Vid frågor eller för att beställa materialet maila oss: namn, leveransadress samt antalet. Vår mailadress är exit@fryshuset.se