Vägen ut

– en handbok i hur man förstår och bemöter extrema rörelser

 

 

 

Vägen ut är ett material som ger en ökad förståelse för varför ungdomar söker sig till extremistiska och destruktiva grupperingar och vad det innebär för individen att vara en del av en sådan grupp. Materialet ger även konkreta råd om hur man kan bemöta dessa ungdomar och  erbjuda dem en väg ut ur den sektliknande gemenskap som extrema rörelser faktiskt är.

Materialet vänder sig till dig som i ditt yrke möter ungdomar på väg in i eller som redan befinner sig i en extrem rörelse. Det kan även med fördel läsas av dig som är nära anhörig eller vän till en ung person som omgärdas av denna problematik.

Materialet har två användningsområden. Det är dels ett instuderingsmaterial vilket aktörer inom en kommun, exempelvis socialtjänst, polis, skola, lokalt brottsförebyggande råd, politiker och föreningsliv med flera, gemensamt kan läsa och diskutera utifrån de frågor som finns med i materialet. På så sätt kan en gemensam kunskap och ett gemensamt förhållningssätt växa fram i kommunen vilket underlättar samverkan mellan olika aktörer.

Det är även en handbok med verktyg och förslag på hur ett lokalt påverkansarbete för att motverka rekrytering och fortsatt etablering av extremistiska och destruktiva grupperingar på orten kan gå till.

Tidigare har EXIT i samarbete med Skoluppdraget.se tagit fram ett renodlat skolmaterial om dessa frågor. Skolan ska förmedla både kunskaper och de demokratiska grundläggande värdena till eleverna. Vårt skolmaterial erbjuder, med koppling till det uppdraget, vissa verktyg för att förebygga odemokratiska och kränkande värderingar bland elever.

Beställ materialen idag till rabatterat pris: Vägen ut 100 kr/ex + porto. Skolmaterialet 100 kr/ex + porto eller både Vägen ut och Skolmaterialet för 175 kr + porto.

Beställning:
Maila din beställning (namn, leveransadress och faktureringsadress samt  antal) till exit@fryshuset.se Ange: Skoluppdraget.se för att få  rabatten.